دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ( تمدید سال ۱۳۹۵)

توسط تیر ۴, ۱۳۹۸بخشنامه‌ها
PDFپرینت

دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ( تمدید سال ۱۳۹۵)        ۹۸۱۳۵۵۹۶

نظر خود را بیان کنید