دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ۱۳۹۸

توسط تیر ۴, ۱۳۹۸بخشنامه‌ها
PDFپرینت

دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ۱۳۹۸  ۹۸-۱۳۵۵۸۵

نظر خود را بیان کنید