امروز 1397/07/04 ساعت 13:16

  همکاران گرامی :با توجه به نامه شماره 920777 مورخ 95/11/10 رئیس نظام فنی و اجرایی کشور به کانون سراسری پیمانکاران، خواهشمند است اطلاعات خود را در خصوص جداول ارائه شده تا روز سه شنبه 95/11/5 به دبیر خانه انجمن ارسال نمائید.لازم به یاد آوری می باشد فقط در خصوص آیتم هایی که دارای  اطلاع دقیق و درست می باشید، اقدام فرمائید و به هر طریق ممکن به دبیرخانه انجمن ارائه دهید با سپاس فراوان.علی اکبر صالحی .دبیر انجمن مازندران

              جدول 1                      جدول 2               جدول 3                 جدول4