امروز 1396/01/10 ساعت 05:20

آبا ابنیه مبنا بابل

مشخصات عضو

نام مدیر عامل مهندس جمال رستمیان طبری
آدرس بابل- کمربندی غربی- ولیعصر- کشتارگاه- کوچه شهید بناری- ک پ : 4718756858
تلفن 09111157968
فاکس
وب سایت
ایمیل
شرح