امروز 1397/05/28 ساعت 02:32

مشوق های صادراتی به صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت شود

محمدرضا انصاری بابیان مطلب فوق افزود: حقیقت این است که وضعیت خدمات فنی و مهندسی تغییر جدی نکرده است، علی رغم اینکه امید بیشتری به دلیل امضای برجام در فضای اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. اما برای اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت موثری فعال شود، باید امکان صدور ضمانت‌نامه انجام شود و پذیرش ضمانت های ایرانی توسط کارفرماهای کشورهای دیگر اتفاق بیفتد.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تصریح کرد:صادرات خدمات فنی مهندسی می‌تواند بخش مهم و تاثیرگذاری در صادرات ایران باشد. اما حقیقت این است که وضعیت خدمات فنی و مهندسی تغییر جدی نکرده است، علی رغم اینکه امید بیشتری به دلیل امضای برجام در فضای اقتصاد کشور اتفاق افتاده است.

این مسئول تاکید کرد: برای اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت موثری فعال شود، باید امکان صدور ضمانت‌نامه انجام شود و پذیرش ضمانت‌های ایرانی توسط کارفرماهای کشورهای دیگر اتفاق بیفتد.

انصاری گفت: علاوه بر این باید مشوق های صادراتی و جوایز صادراتی که بودجه اش در سال 95 منظور شده است، عملا به صورت نقدی به پیمانکاران پرداخت شود. این پرداخت جایزه صادراتی به پیمانکاران موجب افزایش توان آنها در تخفیف دادن در مناقصات می شود. در نتیجه قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش می دهد.

رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ادامه داد: این اقدام از این نظر مهم است که اعتماد از دست رفته که در سال های 88 به این طرف این جوایز قطع شد و پرداخت نشد را ترمیم کنیم. یعنی جوایز صادراتی سال های قبل، یعنی از سال 88 به این طرف پرداخت شود. تعهد پرداخت جایزه در این سال ها، موجب شد که پیمانکاران در مناقصات تخفیف بدهند و حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با رشد شتاب گونه ای افزایش پیدا کند.

انصاری با بیان اینکه امسال هم پرداخت جوایز صادراتی می‌تواند همان اثر را داشته باشد، افزود: مشروط به این که اعتماد مجددی در پیمانکاران ایجاد شود تا آمخت به اعتماد تعهد دولت به پرداخت جوایز در مناقصات تخفیف بدهند. جایزه تا 8 درصدی سال‌های گذشته که آیین نامه آن موجود است، موجب شد تا پیمانکاران از رقبای اصلی شان که ترک یا چینی هستند، گوی سبقت را بربایند.

وی گفت: امروز هم همین امکان موجود است. اگر این دو مساله یعنی جوایز صادراتی و امکان صدور ضمانت نامه ها فراهم شود، می شود امید داشت که تا پایان سال، شرکت های ایرانی بیش از 5 میلیارد دلار قرارداد جدید منعقد کنند.

نایب رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه در چندوقت اخیر عراق در واردات محصولات از ایران تعرفه ها و موانعی قرار داده است، گفت: اما در واقع صادرات فنی و مهندسی به تعرفه ها نیاز ندارد. اما اشکال شرکت های ایرانی که در غراق کار می‌کنند، عدم پرداخت صورت وضعیت آنها توسط عراقی‌هاست که این مشکل به دلیل حضور داعش و هزینه‌های اضافی و از طرفی پایین آمدن قیمت نفت مربوط می‌شود.

یادآور می‌شود نخستین همایش ملی صدورخدمات فنی و مهندسی با هدف توانمندسازی شرکت‌های داخلی برای کسب موفقیت در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در تاریخ 8 و 9 شهریورماه سال جاری با همکاری اتاق ایران برگزار می‌شود.