امروز 1397/07/04 ساعت 13:16

مطابق با ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی

توجه داشته باشید طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی :
  چنانچه کارگری در حین کار فوت نماید یا دچار نقص عضو یا از کارافتادگی دائم شود ، “کارفرما” مکلف است مستمری ده ساله این کارگر را یک جا در وجه تأمین اجتماعی واریز نماید!
   و این، علاوه بر پرداخت دیه‌ای هست که کارفرما قبلاً به خانواده متوفی داده است !

📌و اغلب کارفرمایان فکر می‌کنند که کارشان با پرداخت دیه با خانواده کارگر فوت‌شده یا از کارافتاده دیگر تمام شده است که چنین نیست !

🔍 پس لازم است کارفرما در زمان خریدن بیمه‌نامه‌اش حتماً کلوز “مطالبات تأمین اجتماعی یا سایر ارگان‌ها ” را خریداری نماید.
  باآگاهی دادن به کارفرما ، شرایط در زمان خسارت برای ایشان بسیار راحت تر خواهد بود!